Farnosť Chropov, Chropov 3, 90864

Slovenská republika

34016023

IČO