Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Farské oznamy

6. 2. - 12. 2. 2023

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
6. 2.
Pondelok
Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Chropov
Za rodinu Medveďovú
7. 2.
Utorok
Utorok 5. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ rodičia a starí rodičia Jozef a Sabina
8. 2.
Streda
Streda 5. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
Za rodinu Štefančíkovú
9. 2.
štvrtok
Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
+ rodičia Ján a Mária
10. 2.
Piatok
Svätej Školastiky, panny
Chropov
17:00
Za sestričky Trapistky
11. 2.
Sobota
Sobota 5. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ rodičia Jozef a Anna a syn Ladislav
12. 2.
Nedeľa
6. nedeľa v Cezročnom období
Koválovec
09:00
+ Martin Bellay a rodičia Bellayoví
Chropov
10:30
Za farnosť