Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

24. 6. - 30. 6. 2024

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
24. 6.
Pondelok
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
Chropov
18:00
+ starí rodičia Viktoria a Konštantín
25. 6.
Utorok
Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ rodičia Štefan a Margita a syn Śtefan
26. 6.
Streda
Streda 12. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
Za zdravie a pomoc Božiu pre Moniku ,50 rokov života
27. 6.
štvrtok
Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ rodičia Kudláčoví a starí rodičia z oboch strán
28. 6.
Piatok
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
Chropov
07:00
+ rodičia Ján a Elena a syn Ján
29. 6.
Sobota
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Svätých Petra a Pavla, apoštolov
Koválovec
09:00
+ rodičia Jozef a Amália Danišíkoví
Chropov
10:30
Za farnosť
30. 6.
Nedeľa
13. nedeľa v Cezročnom období
Koválovec
09:00
+ rodičia Dubeckí
Chropov
10:30
Za farnosť

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné

diela svätého otca.