Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

27. 11. - 3. 12. 2023

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
27. 11.
Pondelok
Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
+ Stanislav Lovecký, výročná
28. 11.
Utorok
Utorok 34. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ rodičia Ján a Elena a syn Ján
29. 11.
Streda
Streda 34. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
+ otec Ján a rodičia
30. 11.
štvrtok
Svätého Ondreja, apoštola
Chropov
07:00
+ rodičia Peter a Jolana
1. 12.
Piatok
Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
Za zdravie a Božia požehnanie pre Evu s rodinou
2. 12.
Sobota
Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
Na úmysel ordiára
3. 12.
Nedeľa
1. adventná nedeľa [rok B, cyklus II.]
Koválovec
09:00
+ otec Anton Renováček, brat Ivan a rodičia
Chropov
10:30
Za farnosť

Na druhU nedeľu je zbierka na charitu.