Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

20. 5. - 26. 5. 2024

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
20. 5.
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Chropov
18:00
Za pomoc Božiu,zdravie a dary Ducha Svätého
21. 5.
Utorok
Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ rodičia Rozboriloví, Mrázkovía švagor Milan
22. 5.
Streda
Streda 7. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ Silvester , rodičia a starí rodičia
23. 5.
štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Chropov
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru
24. 5.
Piatok
Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ kňaz Vojtech Kováčik
25. 5.
Sobota
Sobota 7. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ rehoľné sestry Avelínu, Belarmínu a Brigitu
26. 5.
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice
Koválovec
09:00
+ Vlasta a rodičia Tokošoví a Smetanoví
Chropov
10:30
Za farnosť