Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

26. 2. - 3. 3. 2024

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
26. 2.
Pondelok
Pondelok po 2. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ manžel Viktor
27. 2.
Utorok
Utorok po 2. pôstnej nedeli
Chropov
07:00
+ Peter a Jolana
28. 2.
Streda
Streda po 2. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ Marián Pollák a Anton Jakubec
29. 2.
štvrtok
Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ rodičia Lazíciusoví a Chocholáčkoví
1. 3.
Piatok
Piatok po 2. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ Marianna Pikulska
2. 3.
Sobota
Sobota po 2. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ Július a Sabina
3. 3.
Nedeľa
3. pôstna nedeľa
Koválovec
09:00
+ mamička Emerencia Bronická
Chropov
10:30
Za farnosť

Na stretnuti s Vami sa teší   Pán  Ježiš

a Váš duchovný otec.