Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

15. 4. - 21. 4. 2024

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
15. 4.
Pondelok
Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ manžel Štefan Sloboda
16. 4.
Utorok
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
07:00
rodičia Eugen a Vilma 60. výročie sobáša
17. 4.
Streda
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ Anton Rafaja
18. 4.
štvrtok
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ Bernardína Pobudová, rodičia a brat
19. 4.
Piatok
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ rodičia Gulišoví a starí rodičia
20. 4.
Sobota
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
07:00
+ rodičia Jozef a Anna
21. 4.
Nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
Koválovec
09:00
+ rodičia Klimentoví
Chropov
10:30
Za farnosť

Na  budúcu  nedeľu  bude zbierka na seminár.