Kostol sv. Jána Nepomúckeho

Barokovo-klasicistická stavba postavená v roku 1786 a renovovaná v roku 1940. Pred kostolom je socha sv. Jána Nepomuckého na masívnejšom a architektonicky vypracovanom podstavci. Po renovácii ju pred kostol osadili v období medzi rokmi 2015 a 2017 a opatrili ju novou tabuľou na podstavci (SV. JÁN NEPOMUCKÝ, PATRÓN KOSTOLA A CELEJ NAŠEJ FARNOSTI, ORODUJ ZA NÁS!). Socha aj s podstavcom bola premiestnená z príkostolného cintorína, kde slúžila ako náhrobok učiteľovi Jánovi Grešovi, ktorý zomrel v roku 1925.